Investiţii în derulare

1. Alimentare cu apă în satul Coteşti

2. Alimentare cu apă în satul Malu

3. Canalizare pe Măsura 322, cu fonduri europene

4. Reabilitare drumuri agricole, cu fonduri europene

5.Reabilitare cămin cultural sat Coteşti
6.Reabilitare Şcoală Capu Piscului
7.Reabilitare Şcoală Godeni
8.Reabilitare Şcoală Malu