ELENA IORGA

Data naşterii: 06.04.1968

Adresa:  str. Marghitoi, nr.388, Sat Godeni Argeş, România Website: www.primariagodeni.ro

Sumar

Naționalitate Română
 
Experiență profesională
• 01.01.2011-prezent - secretar al comunei Godeni, judeţul Argeş
• 01.03.2007-31.12.2010 - consilier în cadrul Primăriei comunei Godeni, compartiment stare civilă
• 07.05.1990 -01.03.2007 - bibliotecar la Biblioteca comunală Godeni
 
Educație și formare
• 2006-2010 - Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Drept, în iulie 2010 obţinând titlul de Licenţiat în Drept
• 2006-2008 - Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Master specializarea „Administraţia publică în contextul integrării europene"

• 2008 - Institutul Naţional de Administraţie, Centru Regional de Formare continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, Program de perfecţionare „Stare civilă şi evidenţa persoanelor. Condiţii generale şi elemente de noutate";

• 2007 - Institutul Naţional de Administraţie, Centru Regional de Formare continuă Bucureşti, Program de perfecţionare „Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice în domeniul stării civile şi al evidenţei persoanelor"

• 2001-2006 - Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, specializarea Administraţie Publică, în iulie 2006 obţinând titlul de Licenţiat în Ştiinţe Administrative

• 2006 - Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Modul Pedagogic

• 2005 - Centrul pentru Dezvoltare Economică şi Socială Argeş, certificat nr.09/2005 de absolvire a cursurilor de Management de Proiect

• 2001 - S.C.New Computers PC S.R.L., Curs de operare, Diplomă de Ajutor Analist Programator

• 1992 - Centrul de Perfecţionare a Personalului din Cultură şi Artă, de pregătire postliceală şi postuniversitară, Programul de pregătire profesională „Bazele Biblioteconomiei"

• 1987-1988 - Casa de Cultură a Sindicatelor Cîmpulung Muscel, judeţul Argeş, Curs de contabilitate;

• 1981-1986 - Liceul Pedagogic Cimpulung, judeţul Argeş

 

Aptitudini și competențe personale

• Abilităţi de comunicare, perseverenţă, spirit de iniţiativă, seriozitate şi punctualitate în rezolvarea problemelor

• Permis de conducere Categoria B