Proiecte realizate

  1. Noul local al Primăriei comunei Godeni
  2. Reabilitare Cămin Cultural din satul Godeni
  3. Alimentare cu apă în satul Capu Piscului
  4. Reabilitare Şcoală cu personalitate juridică Coteşti
  5. Locuri de joacă în fiecare sat al comunei, respectiv satele Godeni, Coteşti, Capu Piscului, Malu
  6. Muzeul satului Godeni
  7. Local Dispensar în satul Malu